Javni konkurs

U `elji da pro{iri teme i polja svoje djelatnosti, raspisuje zadu`bina AnStifter jedan javni i me|unarodni natje~aj za grafi~ko rje{enje plakata. Tra`e se prijedlozi i rje{enja koja grafi~ki najprikladnije oslikavaju centralne teme zadu`bine kao {to su gra|anska hrabrost, tolerancija, miroljubivost, pravednost, solidarnost te borba protiv mr`nje i nasilja. U stilu, obliku i umjetni~koj formi ne postoje nikakva ograni~enje. @iri kojim predsjedava Jochen Stankowski (www.atelier-stankowski.de) bira od svih prispjelih radova jedan izvjestan broj koji }e biti umno`en i javno prezentiran i od kojeg }e najmanje tri rada biti i nova~ano nagra|eni ukupnom sumom od € 3000. Rje{enje se primaju do 15.04.2010
Jedno- ili vi{ebojni prijedlozi mogu biti poslani kao
E-Mail (PDF),
kao rje{enje na papiru (max. DIN A1 594X841mm)
ili kao CD na adresu zadu`bine:
Die AnStifter e.V.,
Olgastraße 1A,
D-70182 STUTTGART
E-Mail: kontakt @ die -anstifter. de
Detalje o ciljevina i natje~aju: www.die-anstifter.de/plakatwettbewerb

Über Peter Grohmann

Peter Grohmann, Jahrgang 1937, Breslauer Lerge, über Dresden auf d' Alb, dann runter nach Stuttgart: Schriftsetzer und Kabarettist, Autor und AnStifter gegen Obrigkeitsstaat und Dummdünkel. Mitgründer: Vom Club Voltaire übers undogmatische Sozialistische Zentrum, vom Theaterhaus zu den AnStiftern. Motto: Unruhe ist die erste Bürgerinnenpflicht. Was ärgert Grohmann? Alle, die den Arsch nicht hochkriegen, aber dauernd meckern. Und an was erfreut er sich? An Lebensfreude und Toleranz